Penttilän Maito Oy
Puhtaassa luonnossa – puhtaasti tuotettua.

Maidontuotanto

Tilan päätuotantosuunta on maidontuotanto. Lypsylehmiä on noin 130, ja ne elävät pihatossa. Nuorkarja kasvaa myös tilalla, joten eläimiä on kaikkiaan noin 220. Lehmiä ja hiehoja voi nähdä myös laitumella. Sonnivasikat myydään jatkokasvatukseen. Teuraseläimet myydään Snellmanille.

Kaksi De Laval -lypsyrobottia huolehtivat lypsystä, ja lehmät saavat käydä vapaasti lypsyllä. Tehtävämme on huolehtia siitä, että ruokintapöydällä on aina saatavilla apetta, makuuparret ovat puhtaat ja kuivitetut sekä vettä on riittävästi tarjolla. Tuotannonohjausjärjestelmästä saamme paljon tietoa lehmistä, ja niiden terveyttä pyrimme hoitamaan ennaltaehkäisevästi. Ajattelemme lehmiä työkavereina. Mitä paremmin niitä hoidamme ja niiden tarpeista huolehdimme, sen tuottavampia ne ovat.

Valiolaisena maitotilana olemme laskeneet raakamaidon hiilijalanjäljen sekä laatineet hiiliviljelysuunnitelman.

PENTTILÄN MAITO OY | Mustamäentie 232b, 41520 Hankasalmi | Puh. +358 40 7605 770